Ja dat kan als wij plek in de les vrij hebben en wij van u een volledig ingevulde aanmelding over het internet hebben mogen ontvangen met de daarbij horende € 15,- inschrijfgeld. U ontvangt gelijk na aanmelding een email met de bevestiging. Uw kind is dan welkom op de eerst volgende les. Indien er een wachtlijst is voor de les dan is de les niet aanklikbaar tijdens de aanmelding. U kunt dan een mail sturen naar saskia@amsterdamdancecentre.nl. Wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Vanaf juni kan alleen nog gekeken worden naar een les, proeflessen zijn dan niet meer mogelijk.

Ja, dat kan. U kan eerste de gehele aanmelding voor 1 les doen. Vervolgens gaat u naar ‘MIJN ADC’ en doet een aanmelding voor de tweede les, u hoeft dan niet wederom € 15,- te betalen.

Nee, proeflessen kunnen alleen gevolgd worden na ontvangst van de bevestiging email. Deze ontvangt u indien u een aanmelding over het internet heeft gedaan inclusief de betaling van € 15,-.
Proeflessen kunnen gevolgd worden als er plek vrij is in uw voorkeurs les, wij reserveren de plek voor uw kind in deze les, zodat uw kind ook daadwerkelijk gelijk geplaatst kan worden na de proefles.
Een proefles volgen en vervolgens pas weken later willen starten is om deze reden dan ook niet mogelijk.

Na de aanmelding zit u nog nergens aan vast. U kan binnen een week na de eerste les nog opzeggen middels het sturen van een mail. Gedurende het seizoen kan u ons voor 15 januari 2023 een mail sturen voor annulering van de lessen van februari 2023 t/m Juni 2023.

Er geldt een inschrijftarief van € 15,- per kind/ per jaar. Inschrijfgeld dient bij de online aanmelding afgerekend te worden middels IDEAL. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd, ook niet in het geval er alleen een proefles is gevolgd. Het Lesgeld wordt maandelijks rond de 15e van elke maand, middels een automatische incasso geïncasseerd. Alle gepubliceerde bedragen zijn maandbedragen. Een heel seizoen telt 10 maandbedragen. Voor actuele prijzen verwijzen we u graag door naar jeugdprijzen.

Uw aanmelding voor jeugdseizoen 2022- 2023 betreft de gehele (rest) periode t/m 2 juli 2023. Er kan niet maandelijks opgezegd worden. Voor meer informatie over opzeggen verwijzen we graag naar de algemene voorwaarden kopje OPZEGGEN.

broertje/zusje korting:           – 5% korting op het lesgeld voor elk kind uit hetzelfde gezin
meerdere lessen korting:       5% korting op het lesgeld, bij elke extra les(vanaf de tweede les)

Broertje/zusje korting wordt nadat de aanmelding is gedaan achter de schermen verwerkt.

Meerdere lessen korting wordt nadat de aanmelding is gedaan achter de schermen verwerkt.

Inschrijfgeld dient bij de online aanmelding afgerekend te worden middels IDEAL. Alle maandbedragen worden middels een automatische incasso rond de 15e van de maand afgeschreven van het door de klant gebruikte IBAN-nummer van de IDEAL-betaling voor het inschrijfgeld.

Wij hanteren geen losse les prijzen binnen het jeugdprogramma.

Bij instroom na 15 september 2022, wordt de eerste maandbetaling na evenredigheid afgerekend.

Nee dat kan niet; betalingen verlopen alleen via een automatische incasso.

Wij mailen u in bovenstaande gevallen een factuur, herinnering en  ingebrekestelling. Voor het versturen van een ingebrekestelling  brengen wij € 15,- administratiekosten in rekening. Bij een onrechtmatige terugboeking brengen wij € 25,- boete in rekening. Bij het eventueel uitblijven van de volledige betaling (=inclusief de administratiekosten) geven wij de openstaande factuur uit handen aan ons incassobureau.

Indien noodzakelijk zal het resterende lesgeld (wanneer een kind wisselt naar een les die langer duurt) van uw rekening geïncasseerd worden.

Nee, wij restitueren geen inschrijfgeld. Ja, u bent wel betaling plichtig, in ieder geval t/m de jan 2023 termijn. Wij raden u aan om de Algemene Voorwaarden Jeugd 2022-2023 goed door te nemen alvorens u uw kind bij ons aanmeld.

Indien het lesgeld door het Jongeren Cultuur Fonds wordt gefinancierd, kan de online aanmelding pas geschieden nadat u de toekenning heeft gemaild naar saskia@amsterdamdancecentre.nl. Is de toekenning binnen dan mag u de aanmelding via de website doen, U betaald dan alleen nog € 15,- inschrijfgeld via Ideal.

Nee, dit kan alleen een intermediair op de school van uw kind of een maatschappelijk werker voor u regelen.

Na 1e les (de proefles) :      U stuurt binnen 1 week na de proefles een email naar: saskia@amsterdamdancecentre.nl, uw opzegging wordt bevestigd per email. Er volgen geen automatische incasso’s. Voor opzeggingen die te laat worden gedaan rekenen wij  1 maand termijn betaling.
Gedurende het seizoen :      Alleen halverwege het seizoen mogelijk. U stuurt voor 15  januari 2023 een email naar: saskia@amsterdamdancecentre.nl ,  uw opzegging wordt bevestigd per email.  Er volgen geen automatische incasso’s meer vanaf februari 2023.

U stuurt een mail (saskia@amsterdamdancecentre.nl); wij bellen u om gepast advies te geven. Gaat uw kind wel door met lessen en heeft u geen contact met ons opgenomen dan bent u betaling plichtig.

Indien uw kind niet aanwezig kan zijn in de les dan mag u hier melding van maken op het volgende email adres: saskia@amsterdamdancecentre.nl

Nee, voor ieder kind moet een aparte aanmelding gedaan worden via het aanmeldsysteem op onze website.

Ja, alle kinderen melden zich ieder seizoen opnieuw aan (Ook kinderen die al op les hebben gezeten) en betalen ieder seizoen € 15,- inschrijfgeld.

Nee, u dient uw kind weer opnieuw aan te melden voor volgend seizoen.

Nee dat hoeft niet, alle aanmeldingen vervallen automatisch aan het eind van het seizoen.

Uw kunt uw aangemelde lessen terugvinden op uw eigen profiel

Om de kwaliteit, continuïteit en rust in de lessen te bewaken laten wij geen vriendjes of vriendinnetjes eenmalig toe in de les. Ze mogen wel langs de kant zitten om te kijken (zolang het de les niet verstoord).

Op dit moment niet. Mocht dit wel het geval zijn dan melden we dat de ouders middels een mail. tevens plaatsen we dan hier de aankondiging.

Wij communiceren alleen belangrijke mededelingen omtrent de lessen en voorstellingen van uw kind.
Dit doen wij per email. verandert uw mail, laat ons dat dan weten, wij verwerken de wijziging in de software.
Het is daarom essentieel dat u onze mail kan ontvangen en deze volledig leest! (controleer uw Spam filter instellingen en wees alert bij het lezen van mail op smartphones en tabloids.)
Wij nemen geen verantwoording voor niet ontvangen email.

Alle vrije dagen en vakanties kunt u vinden op de vakantiedagen pagina.                                                                          Seizoen 2022/2023 loopt tot en met 2 juli 2023.

Helaas is het voor ons onmogelijk om garantie te geven op een plekje in een van onze lessen wanneer deze al vol zitten. Wij raden ouders wel aan om de aanmelding via de website te doen want het kan voorkomen dat er sneller plek vrijkomt dan in eerste instantie de verwachting was. Wanneer wij zien dat een plek op de wachtlijst zinloos is geven we dat altijd aan en bieden we u de mogelijkheid te kiezen uit aangeboden alternatieven.

De kinderen schuiven niet automatisch door. Alle kinderen schrijven zich elk seizoen opnieuw in. Op moment van inschrijving wordt gekeken naar de leeftijd van de kinderen en er wordt overleg gepleegd met de betreffende docent die de les geeft. N.a.v. die informatie schuift uw zoon/dochter een les door of blijven ze in dezelfde les. U kunt bij de aanmelding aangeven in welke les u uw kind graag geplaatst zou zien. Wij gaan zeer zorgvuldig om met het plaatsen van kinderen; mochten er schuivingen plaats vinden dan is dat altijd omdat het beter is voor het kind en houden we hier nauw contact over met de ouders.

Als uw kind voor 31 december jarig is dan hanteren wij va september reeds de nieuwe leeftijd.

Onze hoofdvestiging:
CENTRUM
Marnixstraat 342-e
1016XT Amsterdam
Tel: 020-6161885

Locatie IJburg:
Krijn Taconiskade 444
1087 HW Amsterdam
Tel: 020-4164636 (tijdens lesuren)

Gezien de grote aantallen emails die wij ontvangen, kunnen wij de emails waarvan het antwoord op deze pagina te vinden is, niet langer beantwoorden. Bovenstaande is geen onwil maar is wegens tijdsgebrek niet haalbaar. Wij hopen op uw begrip en zijn uiteraard altijd bereid uw email of telefoontje te beantwoorden in het geval uw gezochte antwoord niet te vinden is op deze pagina.

De beste manier om contact met ons te zoeken is via info@amsterdamdancecentre.nl.
U krijgt dan op korte termijn antwoord van ons.