• 14OCT

  UPDATE COVID October 13, 2020

  Dear Dancers, we would like to let you know that we stay open! Of course we do all we can to stay as safe as possible for everybody who is working or dancing in the studio’s. Please read our post of Sept 30 carefully. In addition to our post from Sept 30, we have to let you know that we will close the dressing rooms, your (small) bag can temporarily be taken with you into the studio. Please staw them around the stereo or under the wing piano’s. Stay safe everybody so we can continue to dance!  Marie Jose Swart

  I will copy the report of the Rijksoverheid here:

  Regels bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren

  Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars), zoals toneelspelers, dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden.

  • Buiten de eigen woning geldt dat u met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee).
  • Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Hierbij is het maximale aantal personen binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen. 
  • Er geldt een uitzondering op het maximum aantal van 30 personen binnen en 40 personen buiten voor cultuur-, kunst-, muziek-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.
  • Het is niet toegestaan om (dans)wedstrijden met publiek te organiseren.
  • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).