• 31MEI

    Als mijn kind niet mee kan doen waar moet ik dat dan melden?

    Omdat docenten een hele tijd bezig zijn met het creëren van een choreografie is het voor de docent maar ook voor de andere kinderen in de groep essentieel dat u laat weten wanneer een kind niet mee kan doen (Ook last minute op de voorstelling dag zelf). U mag dit mailen naar info@amsterdamdancecentre.nl.